Materiały szkoleniowe dla nauczycieli - Zaburzenia przetwarzania słuchowego.

Załączniki:
Pobierz plik (Prezentacja ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO.pdf)Zaburzenia przetwarzania słuchowego[ ]1642 kB

Misja poradni

Poradnia realizuje kierunki i cele działania zawarte w Statucie PP –P, bazując na wyspecjalizowanej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej ( prawie wszyscy pracownicy mają stopień nauczyciela dyplomowanego) i dalej podnoszą swoje kwalifikacje i  zaangażowaniu pracowników w pracę placówki, w oparciu o roczny plan pracy PP – P. Cele są zawarte w statucie.