W załączniku znajduje się wzór informacji o uczniu wydawanej na potrzeby opinii psychologiczno - pedagogicznej

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o uczniu - opinia.doc)Informacja o uczniu - opinia.doc[ ]52 kB

Misja poradni

Poradnia realizuje kierunki i cele działania zawarte w Statucie PP –P, bazując na wyspecjalizowanej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej ( prawie wszyscy pracownicy mają stopień nauczyciela dyplomowanego) i dalej podnoszą swoje kwalifikacje i  zaangażowaniu pracowników w pracę placówki, w oparciu o roczny plan pracy PP – P. Cele są zawarte w statucie.