W załączniku znajduje się wzór opinii o uczniu ubiegającym się o indywidualny program/tok nauczania

Załączniki:
Pobierz plik (opinia tok indywidualny.doc)opinia tok indywidualny.doc[ ]34 kB

Misja poradni

Poradnia realizuje kierunki i cele działania zawarte w Statucie PP –P, bazując na wyspecjalizowanej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej ( prawie wszyscy pracownicy mają stopień nauczyciela dyplomowanego) i dalej podnoszą swoje kwalifikacje i  zaangażowaniu pracowników w pracę placówki, w oparciu o roczny plan pracy PP – P. Cele są zawarte w statucie.