PROSZĘ PODKREŚLIĆ LUB WPISAĆ ODPOWIEDNIE DANE DOTYCZĄCE UCZNIA

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (OPINIA NAUCZYCIELA POLONISTY.doc)OPINIA NAUCZYCIELA POLONISTY[ ]28 kB

Misja poradni

Poradnia realizuje kierunki i cele działania zawarte w Statucie PP –P, bazując na wyspecjalizowanej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej ( prawie wszyscy pracownicy mają stopień nauczyciela dyplomowanego) i dalej podnoszą swoje kwalifikacje i  zaangażowaniu pracowników w pracę placówki, w oparciu o roczny plan pracy PP – P. Cele są zawarte w statucie.