W załączniku znajduje się oferta tematyczna Poradni- Psychologiczno Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim wspomagająca pracę szkól w realizacji programu "Bezpieczna Szkoła".

Zapraszamy zainteresowanych do skorzystania z naszych propozycji.

Misja poradni

Poradnia realizuje kierunki i cele działania zawarte w Statucie PP –P, bazując na wyspecjalizowanej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej ( prawie wszyscy pracownicy mają stopień nauczyciela dyplomowanego) i dalej podnoszą swoje kwalifikacje i  zaangażowaniu pracowników w pracę placówki, w oparciu o roczny plan pracy PP – P. Cele są zawarte w statucie.