MISJA PORADNI

 

„Nie martw się tak bardzo problemami jakimi żyje świat, ale po prostu odpowiadaj na potrzeby konkretnych ludzi”

Matka Teresa z Kalkuty

 

Poradnia jest placówką oświatową obejmującą swoim zasięgiem działania na terenie miasta Bielsk Podlaski oraz Brańsk, a także gminy: Rudka, Orla, Wyszki i Boćki. Istniejemy po to, aby zapewnić pomoc psychologiczno- pedagogiczną dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom. Zapewniamy poszanowanie prawa każdego do indywidualnego rozwoju, dyskrecję, atmosferę bezpieczeństwa. Poprzez ciągłe dokształcanie, wzbogacanie bazy testów i pomocy dbamy o profesjonalizm usług. Współpracując ze środowiskiem lokalnym oraz innymi instytucjami takimi jak szkoły/ przedszkola, pomoc społeczna, instytucje rynku pracy, ośrodek doskonalenia nauczycieli, organizacje pozarządowe tworzymy kompleksowy system pomocy dziecku i rodzinie. Staramy się, aby nasza pomoc była dostępna dla jak najszerszej grupy odbiorców. Dbamy o profesjonalną i wielospecjalistyczną pomoc zarówno dziecku jak i jego rodzinie dlatego kształcimy się ustawicznie.

 

Nasz cel to wzbogacanie oferty poradni w zakresie świadczonych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz ustawiczne doskonalenie naszej pracy.

 

Cele strategiczne:

- Zapewnienie profesjonalnej diagnozy oraz pomocy terapeutycznej;

- Zapewnienie uczniom doradztwa zawodowego,

-Wsparcie kompetencji wychowawczych rodziców jako profilaktyka trudności wychowawczych;

- Doskonalenie jakości pracy w zakresie diagnozowania;

- Podniesienie efektywności działań promocyjnych poradni;

- Wspomaganie pracy szkół/ przedszkoli w ich funkcjach wychowawczych i dydaktycznych.

Misja poradni

Poradnia realizuje kierunki i cele działania zawarte w Statucie PP –P, bazując na wyspecjalizowanej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej ( prawie wszyscy pracownicy mają stopień nauczyciela dyplomowanego) i dalej podnoszą swoje kwalifikacje i  zaangażowaniu pracowników w pracę placówki, w oparciu o roczny plan pracy PP – P. Cele są zawarte w statucie.