inicjatywy Pani dyrektor mgr Barbary Szpanerskiej 11.12.2019r. odbyło się uroczyste poświęcenie placówki. Zaproszono władze Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta Bielska Podlaskiego, Gminy Bielsk Podlaski. Obecni byli między innymi: Starosta Pan Jerzy Snarski, Burmistrz Pan Jarosław Borowski,  Wójt Gminy Bielsk Podlaski Pani Raisa Rajecka, Dyrektor SP ZOZ Pani Bożena Gronowicz Przedstawiciele kościoła katolickiego: ks. Zbigniew Karolak, ks. Radosław Piechnik, i prawosławnego w osobie ks.Leoncjusza Tofiluka. Obecni na poświęceniu placówki byli również wszyscy dyrektorzy przedszkoli,  szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Swoją obecnością  zaszczycili nas byli pracownicy PP-P. W przygotowaniu uroczystości duży wkład mieli wszyscy pracownicy. Na wstępie wszystkich gości powitała Pani dyrektor Barbara Szpanerska. Z imienia i nazwiska zostali powitani wszyscy goście. Następnie zaprezentowano trzy prezentacje.  „Współczesne uzależnienia” autorstwa Pana Huberta Sutkowskiego, „Czas na zmiany, czyli krótka historia PP-P w Bielsku Podlaskim” autorstwa  Pani Marii Marciniak – Kraśko i  „Kadra poradni” autorstwa Pani Anny Dojlidy – Jurczuk.

Misja poradni

Poradnia realizuje kierunki i cele działania zawarte w Statucie PP –P, bazując na wyspecjalizowanej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej ( prawie wszyscy pracownicy mają stopień nauczyciela dyplomowanego) i dalej podnoszą swoje kwalifikacje i  zaangażowaniu pracowników w pracę placówki, w oparciu o roczny plan pracy PP – P. Cele są zawarte w statucie.