Informacja o proponowanych w poradni formach terapii

Rodzaje:

1)    Logopedyczna

2)    Pedagogiczna

3)    Psychoterapia

- integratywna

- terapia poznawczo- behawioralna wg Paula Stallarda

- terapia poznawczo- behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci wg Philipa C. Kendalla

- terapia wspierająca

4)    Trening ortograficzny

5)    Terapia Biofeedback

 Treningi Biofeedback poprawiają koncentrację uwagi, szybkość myślenia, kreatywność, pamięć, polepszają nastrój, samoocenę i sen, równocześnie ucząc relaksu. Metoda jest bezpieczna, przyjemna i jako sposób uczenia się za pomocą wideogry nie ma żadnych ubocznych działań. (więcej informacji na temat tego rodzaju terapii znajdą Państwo w zakładce "Poradnik dla rodziców").

6)    Warsztaty dla dobrych rodziców

- rodzice dzieci z zaburzeniami zachowania i ADHD do 13 roku życia

 

Pierwszeństwo w przyjęciu na terapię mają dzieci, młodzież którzy:

- nie mają zapewnionej pomocy specjalistycznej w szkole lub przedszkolu;

- terapia prowadzona w szkole lub w przedszkolu wymaga wsparcia specjalistów zatrudnionych w poradni;

- znajdują się w kryzysowej sytuacji.

 

Szczegółowe zasady współpracy dziecka i rodziców ze specjalistą zostaną określone w kontrakcie.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka na terapię, który należy złożyć w Sekretariacie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej można pobrać z zakładki „dokumenty dla rodziców”.

 

Misja poradni

Poradnia realizuje kierunki i cele działania zawarte w Statucie PP –P, bazując na wyspecjalizowanej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej ( prawie wszyscy pracownicy mają stopień nauczyciela dyplomowanego) i dalej podnoszą swoje kwalifikacje i  zaangażowaniu pracowników w pracę placówki, w oparciu o roczny plan pracy PP – P. Cele są zawarte w statucie.