KADRA PEDAGOGICZNA

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W BIELSKU PODLASKIM


 

Dyrektor

Hryniewicka Bożena

Diagnoza i terapia pedagogiczna, socjoterapia, terapia Biofeedback, wspomaganie pracy szkół/przedszkoli, koordynowanie i monitorowanie pracy sieci współpracy pedagogów i psychologów szkolnych.


Kadra

Agata Kumaniecka

Diagnoza, terapia psychologiczna, psychoterapia, wspomaganie pracy szkół/przedszkoli, koordynowanie sieci współpracy i samokształcenia psychologów i pedagogów szkolnych.

 

Bakunowicz Katarzyna

Diagnoza i terapia psychologiczna (w tym dzieci/młodzieży niedowidzących i niewidomych) wspomaganie pracy szkół/przedszkoli.

 

Konobrocka Bożena

Diagnoza i terapia logopedyczna, w tym dzieci /młodzież ze spektrum autyzmu, koordynowanie i monitorowanie pracy sieci współpracy i samokształcenia logopedów, diagnoza integracji sensorycznej, wspomaganie pracy szkół, przedszkoli.

 

Emilia Joanna Opolska

Diagnoza i terapia pedagogiczna, terapia kognitywna, wspomaganie pracy szkół/przedszkoli, koordynowanie i monitorowanie pracy sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej.

 

Angelica Lemanowicz

Diagnoza i terapia psychologiczna,  wspomaganie pracy szkół/przedszkoli.

 

Kristosiuk Katarzyna

Diagnoza i terapia pedagogiczna, w tym dzieci/uczniów ze spektrum autyzmu, niewidzących i słabowidzących, wspomaganie pracy szkół/przedszkoli, terapia Neuroflow, terapia Biofeedback, koordynowanie i monitorowanie sieci współpracy pedagogów i psychologów szkolnych.

 

Siergiejuk Edyta

Terapia pedagogiczna.

 

Aleksandra Sołowianiuk

Diagnoza i terapia logopedyczna , w tym dzieci/młodzieży słabosłyszącej i  głuchej, monitorowanie pracy sieci współpracy i samokształcenia logopedów.

 

Maria Marciniak-Kraśko

Diagnoza i terapia logopedyczna.

 

Agnieszka Iwańczuk-Daniluk

Diagnoza i terapia logopedyczna.

 

Jolanta Boćkowska

Diagnoza dzieci/uczniow niedosłyszących i głuchych.

 

Anna Wyszkowska-Kondraciuk

Terapia pedagogiczna.